βουλωμένα μπαταχάρια..

Έχω την ανάγκη να δηλώσω το εξής:
Άμα το βιβλίο δεν έχει λαδιά από φαγητό, τότε δεν έχεις διαβάσει αρκετά καλά.

~ by Thelxi on February 19, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: